• CZECH
  • ENGLISH
  • GERMAN
  • POLISH

Texct spodního proužku

PRAVIDLA ZOMBIE NIGHT RUN - ZNR

Obecné

 • Závodu ZNR se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci. Řádně registrovaní jsou jen ti, kdo vyplnil registrační formulář a jeho platba byla přijata pořadatelem ve stanoveném čase před naplněním kapacity.
 • Běžci do 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce a s uhrazeným startovným.
 • Běžci mladší 12-ti let se mohou zúčastnit dospělých závodů po individuální domluvě s pořadatelem (dotazy@eventmedia.cz) a po uhrazení startovného.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle roku narození.
 • Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu CHNR, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
 • Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
 • Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech.
 • Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu ZNR a proběhnout všemi kontrolami. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit.
 • Závodník nočního závodu musí být vybaven funkční čelovkou – svítilna na hlavě.
 • Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu na televizních kanálech a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.

Registrace

 • K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online formuláře nebo v den závodu v registračním stanu v zázemí akce.
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsáním startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo platební kartou. Při online platbě musí být platba připsána na účet pořadatele nejpozději 4 pracovní dny před závodem (tz. pro závod v sobotu, musí být platba připsána nejpozději v úterý) nebo do naplnění kapacity závodu.
 • Online registrace, která nebude zaplacena do 10-ti dnů, se automaticky skryje ve startovní listině. Pokud bude zaplacena později, znovu se objeví na startovní listině. Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze při online registraci.
 • Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
 • Počet startujících závodu ZNR je limitován na 1000 startujících na trať 5 km.
 • Online změny v registracích (převod startovného na náhradníka, změna kategorie apod.) jsou možné pouze do 5 pracovních dní před každým závodem na e-mailu dotazy@eventmedia.cz, pokud není plný limit. Tato změna není zpoplatněna.
 • Změny v registracích v den závodu (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné v registračním stanu, pouze pokud má závod, na který se chce závodník přehlásit volnou kapacitu. Tato změna je zpoplatněna za 100 Kč. 
 • Pokud se závodník nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací a nelze ho převést na jiný závod.
 • Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Závod a startovní balíčky

 • Startovní balíčky si mohou účastníci vyzvednout v den závodu v registračním stanu dle programu akce.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné pořadateli.
 • Startovní čip musí být upevněn do tkaniček bot předepsaným způsobem. (odkaz)
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Startovní čísla a čip jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se nevrací.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem a bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu zajišťuje pro účastníky závodu úschovnu věcí a převlékárnu.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci ani za případné tvoření front.


Startovní balíček obsahuje:

 • startovní číslo
 • měřící čip na botu do tkaniček – jednorázový
 • originální medaili ZNR pro každého v cíli
 • organizace závodu v centru města
 • startovní balíček od partnerů akce
 • bohaté občerstvení v cíli – ovoce, koláče, záviny,..
 • úschovnu zavazadel a převlékárnu – pouze malé batůžky o velikosti 40 cm x 40 cm x 40 cm
 • zdravotnickou službu
 • diplom ke stažení s online výsledky

Ceny a výsledky

 • Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři v každé kategorii.
 • Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí na vyhlášení vítězů po skončení závodu.
 • Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Nevyzvednuté ocenění propadá.
 • Neoficiální výsledky závodu budou zveřejňovány průběžně po doběhu každých 50-ti závodníků do cíle.
 • Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodiny po ukončení závodu na webových stránkách.
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu prostřednictvím e-mailu u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě.

ZÁVOD NA 5 KM Zombie Night Run

KATEGORIE ROK NAROZENÍ
KM junior , 12 až 23 let 2012 - 2001
KM24 muži 24, 24 až 39 let 2000- 1985
KM40+ muži, 40 a více let 1984 a dříve
KZ juniorky, 12 až 23 let 2012 - 2001
KZ24 ženy 24, 24 až 39 let 2000- 1985
KZ40+ ženy, 39 a více let 1984 a dříve
RT

Rodinný tým - 1 dospělý 18 let a více
+ 1 dítě 14 let a mladší

2006 a dříve
2010 - 2024

 

BĚH NA 1 KM KIDS ZOMBIE WALK/RUN

KATEGORIE ROK NAROZENÍ
NEZÁVODNÍ, děti 1 až 14 let

2010 - 2024

Generální partner
Hlavní partner
Partneři